Elfogadva...

Vaslap program változások, javítások a kiadás óta...

Távoli segítség


Belépés

Partnerünk

Sió-Excise
Hirdetés
Jövedéki Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

Kersés

Szavazás

Mennyi időt töltött el a papír alapú nyilvántartással naponta?
 

Koncesszió alá tartzó fémhulladékok listája

Melyik fémhulladékot hol vehetik át?
(Folyamatosan gépeljük a listát...)
 


Felismerésre alkalmas
jellemző / HAK kód

Koncesszió alá
tartozik
 
(MOL partner veszi át)
Nem tartozik a koncesszió alá
 
(Fémkereskedő veszi át)


Megjegyzés


Érzékeny
fajkód

Akkumulátor
(HAK 16 06.., 20 01..)
xCsatornafedél, csatornarács,
vízelvezető csatorna elemek
fémhulladéka
(HAK 17 04..)

x

x
Csőszerelvény fémhulladék
(HAK 17 04..)

x


Csövek, rudak fémhulladék
(HAK
17 04..)

x


Egyéb ipari fémhulladék
(HAK 12 01… v. egyéb)

x
Ide értve a megjelenésében
koncesszió alá tartozó
hulladékokat is, amennyiben
gyártási hulladékként,
selejtként keletkeznek(pl.
gyártási selejt italos doboz,
elektronikai gyártási selejt,
stb.)

Egyéb* Pl. irodai polcrendszerek
fémhulladéka
(HAK 17 04..)

x
jellemzően a nem
természetes személy
ingatlanán-, és nem ipari
bontási tevékenységből
származó bontott fémhulladék

Villanyoszlop fémhulladék,
trafóházak, elektromos betápláló
transzformátor, elosztó szekrények

x
x
Emléktábla fémhulladék
(HAK 17 04..)

x
x
Építőipar fémhulladéka
(HAK 17 04..)

xépítőipari bontásokból
származó-, vagy ilyen
bontásokhoz, ipari
selejtezésekhez kapcsolódó
fémhulladékok, hulladékká
vált-, 10. pontba nem tartozó
segédeszközök, szerszámok
x
Építőipar segédeszközeinek
fémhulladéka (állványrendszer,
zsalurendszer)
(HAK 17 04..)

x

x
Forgács fémhulladék
(HAK 12 01..)

x


Gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz bontási fémhulladéka (gépjármű alkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze) (HAK 16 01..)A hulladékká vált személygépjármű és kisteherautó, (M1 és N1 járműkategória)egészben, vagy feldarabolva. A koncesszió alá tartozik minden autóbontóból származó fémhulladék, mert a járművet tulajdonosa hulladékként kezelte. Lásd magyarázat.Minden egyéb (nem M1 és N1) gépjármű és motoros meghajtású közlekedési eszköz, pl. teherautó, munkagép, erőgép, vizi, légi jármű, mezőgazdasági jármű, pótkocsi, tömegközlekedési eszköz fémhulladéka egészben vagy feldarabolva. Nem tartozik a koncesszió alá bármely gépjármű szervizeléséből, karbantartásából származó

fémhulladék, mert a jármű nem vált

hulladékká, így nem került az EU és hazai

ELV jogszabály hatálya alá. Lásd magyarázat.

A megkülönböztetés a járműkategóriák, illetve a hulladék átadók ismeretében végezhető el nagy bizonyossággal.


Háztartási fémhulladékok

A természetes személy ingatlanán képződött, máshova nem sorolt fémhulladékok, például nem rögzített fémbútor, kerti bútor, napernyő, varrógép fémhulladéka, kerékpár, roller, babakocsi fémhulladéka, konyhai eszközök, edények fémhulladéka, ruhaszárító állvány fémhulladéka, gyerekjátékok, sporteszközök fémhulladéka, személyes használati tárgyak fémhulladéka (HAK 200140)


A természetes személy ingatlanán képződött építési és bontási fémhulladékok, mint például villamos szerelési munkálatokból, csőszerelésből, szerkezetépítésből, épületgépészeti munkákból, kerti munkákból, egyéb otthoni építési, javítási, felújítási, barkácsolási munkákból keletkező fémhulladékok, megjelenésüket tekintve
pl. csövek, profilok, rudak, rácsok, különféle zártszelvények, betonacélok,lemezek, hengerelt acélok, kovácsoltvas elemek, ereszek, bádogok, gerendák, kábelek, huzalok, saválló, réz, alu konyhai és fürdőszobai szerelvények, csapok, mosogatók, ólom vízcsövek, radiátorok, kádak, tartályok, kerítésfonat, kapuelemek, hullámlemezek, lépcsők, csúszásgátló lemezek, távtartók fémhulladéka (HAK 1704..)

A háztartásokban, természetes személy ingatlanán keletkező fémhulladékok esetén a megkülönböztetés alapja, hogy a hulladék valamely építményhez, annak eleméhez rögzítve volt, abból kibontott elemként keletkezett (lásd lent építési és bontási hulladékok hulladék keretirányelv szerinti fogalma), vagy önálló, máshoz korábban nem kapcsolódó háztartási eszközként vált hulladékká. A hulladék gyűjtése során a fémtörvényi és hulladéktörvényi lenti előírások betartandók.Ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka (HAK 17 04 ..)x

x
Huzal fémhulladék (HAK 17 04..)

x


Irodai fémhulladék (HAK 20 01 40 vagy
17 04 ..)
xx

A besorolás tekintetében alkalmazandó a 6., 13. és 19. pont szerinti besorolás, megkülönböztetés.Ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével) (HAK 17 04 11)x
x

Közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró) (HAK 17 04..)x
x

Elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka


EPR szabályozás hatálya alá tartozó, háztartásokban, irodákban előforduló komplett e-hulladékok, főkategóriaként hulladék hőcserélő berendezések, kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezések, nagygépek, kisgépek, képernyők, monitorok, lámpák, megjelenésükben jellemzően konyhai és fürdőszobai elektromos berendezések hulladéka, fehéráruk, nagy háztartási berendezések hulladéka, képcsöves és képmegjelenítő berendezések hulladéka, hűtők, klímák, IT berendezések hulladéka, mobilok,

telefonok hulladéka, egyéb kisméretű hálózathoz kapcsolódó berendezések, és elemmel működő berendezések, játékok hulladéka, elektromos kerti eszközök, barkácseszközök hulladéka, lámpák hulladéka (HAK 20 01 ...)


Olyan e-hulladékok, amelyek háztartásokban nem keletkeznek, pl. leselejtezett nagyméretű, helyhez kötött elektronikai berendezések, nagyméretű, rögzített ipari szerszámok, vagy leselejtezett berendezés, amely másik berendezés részeként tölti be funkcióját, pl. megjelenésükben villanymotorok, trafók, illetve egyéb bontott alkatrészek (HAK 16 02..)
Vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka (HAK 17 04 ..)x
x

Szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka


nem rögzített szobor, műtárgy, dísztárgy, kegyeleti tárgy fémhulladéka (HAK

200140)


szerelt, rögzített szobor és műtárgy fémhulladéka (HAK 1704..)x

Tűzcsapok, tűzcsapszerelvények (HAK 17 04..)x
x

Telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél) (HAK 1704..)x
x

Bálázott, préselt fémhulladék (HAK 19 12.. V. 15 01 04))


xx

az eredeti kiindulási hulladék alapján besorolandó, ebben az állapotában már nem felismerhetőAprított fémhulladék (HAK 19 10.. v. 19 12..)


xx

az eredeti kiindulási hulladék alapján besorolandó, ebben az állapotában már nem felismerhetőKerítéselem, kerítés drótháló (HAK 17 04 ..)

x

Konténerek (HAK 19 12 ..)

x

Közlekedési tábla (HAK 17 04 ..)

x

Csomagolási vashulladék (HAK15 01 04)

egyutas csomagolások, amelyek a bennük lévő termék ki/felbontásával

hulladékká válnak (HAK 150104)Csomagolási alumínium hulladék (HAK 15 01 04)egyutas csomagolások, amelyek a bennük lévő termék ki/felbontásával

hulladékká válnak (HAK 150104)Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat fémhulladéka (HAK 02 0110)
NEM hivatalos FAJ kód!

Gazdaságokban, üzemekben, erdészetekben, halászatokban, vadásztársaságoknál képződő valamennyi olyan fémhulladék, amely bontási hulladéknak és gépjármű hulladéknak nem tekinthető, jellemzően önálló eszközként keletkező hulladékok, mint pl. mezőgazdasági, kertészeti, erőgazdálkodási szerszámok, ekevas, tejeskanna, egyéb selejtezett, vagy ilyen üzemek felszámolásából keletkező fémeszközök.
Ipari elektronikai berendezés, fémhulladékok
villanyoszlop fémhulladék,
trafóházak, elektromos betápláló
transzformátor, elosztó szekrények

x

x
gépjármű/haszongépjármű,
egyéb közlekedési eszköz bontási
fémhulladéka (gépjármű alkatrész,
gépalkatrész, mezőgazdasági
berendezések alkatrésze) (HAK 16 01..)
A hulladékká vált személygépjármű és
kisteherautó, (M1 és N1 járműkategória)
egészben, vagy feldarabolva. A koncesszió
alá tartozik minden autóbontóból
származó fémhulladék, mert a járművet a
tulajdonosa hulladékként kezelte. Lásd magyarázat.
Minden egyéb (nem M1 és N1) gépjármű
és motoros meghajtású közlekedési
eszköz, pl. teherautó, munkagép,
erőgép, vízi, légi jármű, mezőgazdasági
jármű, pótkocsi, tömegközlekedési
eszköz fémhulladéka egészben vagy
feldarabolva. Nem tartozik a koncesszió
alá bármely gépjármű szervizeléséből,
karbantartásából származó
fémhulladék, mert a jármű nem vált
hulladékká, így nem került az EU és hazai
ELV jogszabály hatálya alá. Lásd magyarázat.
A megkülönböztetés a
járműkategóriák, illetve a
hulladék átadók ismeretében
végezhető el nagy
bizonyossággal.


Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!